Hoe werk ik?

Antwoorden op vraagstukken

Ik geef antwoorden op eenvoudige tot zeer ingewikkelde btw-vraagstukken.

Eenvoudige vragen

Het merendeel van de e-mails en telefoontjes die ik binnenkrijg zijn eenvoudig te beantwoorden. Misschien heeft u er al enige tijd op gestudeerd, maar echt het gevoel krijgen dat het goed is, blijft bij u ontbreken. Even een e-mailtje of een telefoontje … en u weet het zeker.

Ingewikkelde vragen

Zo nu en dan zit er een vraagstuk tussen dat aanmerkelijk ingewikkelder is. Vaak zijn dan besprekingen met de klant nodig. Vóóraf geef ik dan het hoe en waarom aan. Bovendien geef ik aan hoe veel mijn hulp moet gaan kosten. Ook denk ik mee over kosten-baten. Een ingewikkeld probleem moet op een zo efficiënt mogelijke wijze opgelost worden. En soms is een probleem niet oplosbaar en dan moeten we daar ook niet omheen lopen.

En hoe nu verder?

U krijgt – wat mij betreft – niet een advies om het vervolgens daar bij te laten. Graag word ik juist betrokken bij het vervolg. Soms moeten er overeenkomsten worden opgesteld. Soms moet de administratieve verwerking worden aangepast. Soms moeten er brieven worden gestuurd aan de Belastingdienst, suppletieaangiften of verzoeken om naheffingsaanslagen worden gedaan. Ook hierbij wil ik u graag behulpzaam zijn.

Wie A zegt moet ook B zeggen … of liever: ook B doen!

Bezwaar en beroep

Procederen moet voor iedereen mogelijk zijn.
Geschillen ga ik niet uit de weg, althans indien de kosten-baten analyse daar aanleiding toe geeft. Procedures zijn arbeidsintensief en kunnen daardoor heel kostbaar zijn, vooral als een zaak goed ter hand wordt genomen. Wanneer de zaak gewonnen wordt, zal de rechter slechts een geringe proceskostenvergoeding toewijzen.

Voor veel zaken worden daarom vaste prijsafspraken gemaakt, en soms zelfs op basis van no-cure-no-pay, zodat ondanks de ‘kosten-baten’ analyse cliënten veel vaker besluiten om door te gaan in hun strijd.

Opinies            

Regelmatig word ik ingeschakeld voor opinies en second opinions. Advocaten vragen mij vaak om een partij bij te staan in de btw-aspecten in een civielrechtelijke rechtszaak. Second opinions worden vaak gevraagd naar aanleiding van een advies van (veelal een groot) belastingadvieskantoor. Dit laatste is ondankbaar werk. Op het advies van de grote belastingadvieskantoren is weinig af te dingen. Het is vaak juist. Wel ontbreekt vaak een praktische uitwerking. Het ‘hoe nu verder?’ is vaak de echte vraag van de cliënt.

Tarieven

Mijn uurtarief is nog niet eens de helft van die van btw-specialisten van grote kantoren. Dat uurtarief is nog steeds fors, maar bedenk dan dat u veel tijd en zorgen bespaart door mij in te schakelen. Bovendien kunnen er altijd prijsafspraken worden gemaakt.